Taloudellisesti riippumattomaksi 40-vuotiaana?

Yhä useampi suomalainen haaveilee olevansa taloudellisesti riippumaton jo 40-vuotiaana. Tämä kertoo varmasti jotakin ajastamme; enää työelämän meriitit eivät välttämättä ole elämässä niitä tärkeimpiä, vaan monelle raha ja työ ovat keinoja ansaita sen verran, että tulee kivasti toimeen ja että aikaa jää kaikkeen muuhunkin yksilön mielekkääksi kokemaan tekemiseen, onpa se sitten mökkeilyä, matkustelua tai riippuvarjoliitoa. Nykyisin elämän mielekkyys nähdään eräänä tärkeimpänä elämän komponenttina ja ellei henkilö satu olemaan työnarkomaani ja ellei työelämällä ole hänelle itseisarvoa, saattaa hän haluta päästä nauttimaan taloudellisesta riippumattomuudesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mitä taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa?

Ensin on ehkä tärkeintä kuitenkin määritellä, mitä taloudellisella riippumattomuudella itse asiassa oikeastaan tarkoitetaan. Taloudellisella riippumattomuudellahan tarkoitetaan taloudellista tilannetta, jossa työnteko ansaitsemisen vuoksi ei ole pakollista, koska pääomatulot riittävät elämiseen. Yleensä tähän tavoitteeseen päästään säästämällä sekä sijoittamalla. Kun ihminen on taloudellisesti riippumaton, on hänellä aikaisempaa enemmän valinnan vapautta sekä itsenäisyyttä, koska ansiotyö ei enää välttämättä rajoita vapaa-aikaa tai luo pohjaa elämän aikataulutukselle. Tällöin ihminen voi siis tehdä vapaasti haluamiaan asioita haluamaansa aikaan.

Toki osa ihmisistä jatkaa työntekoa myös taloudellisen riippumattomuuden saavutettuaan ja työstä voikin tulla jopa entistä mielekkäämpää, kun sitä ei ole enää pakko tehdä. Työ saattaa houkutella esimerkiksi tarjoamiensa haasteiden vuoksi; työ saattaa tarjota haasteita sekä iloa arkeen. Se voi myös tarjota sosiaalisia kontakteja. Työn aiheuttama stressikin saattaa vähentyä, kun työtä ei ole enää pakko tehdä. Stressin vähentyminen parantaa huomattavalla tavalla elämänlaatua. Töiden loppumista ei tarvitse enää stressata, kun oma talous on siinä kunnossa, että tulet toimeen ilman työtäkin. Turvattu talous vaikuttaa siis monin tavoin ihmisen elämään.

Tasoja taloudellisesta riippumattomuudesta puhuttaessa on useita. Minimissään taloudellisesti riippumaton henkilö pystyy maksamaan pääomatuloillaan pakolliset menonsa, mutta parhaimmillaan pääomatulot pystyvät tarjoamaan myös luksusta.

Miten taloudellinen riippumattomuus on saavutettavissa?

Mitä sitten pitäisi tehdä, jos haluat saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden niin varhaisessa vaiheessa, että normaaliin eläkeikään on vielä reippaasti aikaa? Kerromme tällä sivulla muutamia vinkkejä, joista parhaat kannattaa napata talteen, jos haaveilet taloudellisesta riippumattomuudesta.

Jotta tavallinen palkansaaja voisi saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden noin 40-vuotiaana, tulee tavoitteellinen säästäminen ja sijoittaminen aloittaa ajoissa. On tärkeää sijoittaa kustannustehokkasti sekä pitäen mielessä pitkät tähtäimet. Katse kannattaa siis siirtää kymmeniä vuosia eteenpäin. Moni suosii indeksirahastoihin sijoittamista. Tällöin tuottoprosentti on mahdollista vakioida. Voidaankin puhua säästöasteprosentista sekä pysähtyä tarkastelemaan omien säästöjen ja kulutuksen määrää vuositasolla. On myös tärkeää pyrkiä luomaan passiivisen tulon lähteitä, esimerkiksi osakkeita hankkimalla. Kun passiiviset tulot ovat niin suuret kuin vuoden elinkustannuksesi, on eläkkeelle jääminen mahdollista. Inflaatio toki tulee huomioida tässä laskelmassa. Omien kulutustottumusten tarkastelu kriittisesti sekä niiden järkeistäminen auttavat nostamaan omaa säästöastetta.

Ei siis suinkaan tarvitse olla lottovoittaja tai erityisen suurituloinen, jotta voisi saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden jo 40-vuotiaana. Monelle tämä on kaukainen haave, mutta tietyillä toimenpiteillä haaveen ei tarvitse jäädä pelkäksi haaveeksi, vaan se on hyvinkin toteutettavissa. Haaveen toteuttaminen vaatii toki määrätietoisuutta ja tavoitteellisuuttaa, mutta kaikkien ponnistelujen jälkeen tuntuu varmasti entistäkin hienommalta saavuttaa taloudellinen riippumattomuus jo varhain ja lähteä viettämään ansaittuja eläkepäiviä vaikkapa etelän lämpöön.

erika