Mitä yritysneuvonnassa tapahtuu?

Suomessa yritystoiminnan aloittamista suunnittelevilla henkilöillä on mahdollisuus saada maksutonta yritysneuvontaa, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Asiantunteva yritysneuvoja auttaa sinua ottaessasi ensiaskeliasi yrittäjänä ja pyrkiessäsi selviytymään yritystoiminnan aloittamisessa tarvittavista kiemuroista.

Yritysneuvonnan aikana arvioidaan yritysideaasi

Yritysneuvonnan aikana asiantunteva yritysneuvoja arvioi yritysideaasi monesta näkökulmasta käsin. Hänen näkemyksensä on objektiivinen ja kokemuksensa sekä asiantuntemuksensa ansiosta hän osaa katsoa ideaasi hieman eri silmin kuin sinä. Hän osaa yleensä kertoa, onko ideasi realistinen ja onko sillä onnistumismahdollisuuksia. Voitte myös yhdessä miettiä yrityksen rahoitusta sekä käytännönjärjestelyjä. Usein yritysidean arvioinnissa käytetään apuna SWOT-analyysia, jonka avulla arvioidaan yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, jotka kirjataan analyysin yksinkertaiseen nelikenttään. Kaikki nämä ominaisuudet on hyvä tiedostaa ja kirjata ylös. On hyvä myös käydä läpi kaikki ne toimenpiteet, joita sinun tulee tehdä aloittaessasi oman yrityksen.

Yritysneuvonnan aikana on mahdollista selvittää oikeutesi saada starttirahaa

Yritysneuvonnan aikana on mahdollista myös selvittää, onko sinulla oikeus saada starttirahaa. Yritysneuvoja joko puoltaa tai kieltää mahdollista starttirahahakemustasi. Vaikkei starttiraha ole suuruudeltaan kovin suuri, on varsinkin yritystoiminnan alussa kaikki tuleva raha kotiinpäin; alussa saattaa nimittäin kestää kuukausia tai jopa vuosia ennen kuin yritys alkaa tuottaa mitään. Tällöin starttiraha auttaa turvaamaan oman taloutesi silloin kun yrityksesi ei vielä tähän kykene. Starttirahahakemus kannattaakin täyttää huolella!

erika