Lainojen korot – mikä ja miten niihin voi vaikuttaa?

Lainaa hakiessa yksi tärkeimmistä asioista, joihin tulee kiinnittää huomiota, on korko. Mikä korko on kyseessä, mikä sen liikehdintään vaikuttaa – vai onko se kenties kiinteä? Kuinka paljon lopullinen korko vaikuttaa todellisuudessa takaisin maksamaasi kokonaissummaan, voiko koron määrän valita itse? Käsittelemme yksityiskohtaisesti tärkeimmät asiat, jotka lainoissa ja niiden koroissa tulee huomioida. Mikäli vuosikorot ja viitekorot eivät juuri nyt innosta, mukavampia korkoja ilman lainaa tarjoaa birkenstock.

Miksi ja mistä maksan korkoa?

Laina on ikään kuin palkkio, jonka maksat lainan myöntäjälle silloin, kun raha ei ole kyseisen tahon käytettävissä. Lainan kokonaiskorko koostuu useammasta tekijästä, ja siihen vaikuttaa myös lainan tyyppi. Esimerkiksi opintolaina on hyvin pienikorkoinen laina, kun taas asunto- tai autolainassa korkoa voi kertyä itse lainasummaan nähden paljonkin.

Korkotyypit

Nimelliskorko ja reaalikorko

Nimelliskorko mainitaan aina lainasopimuksessa. Tämä on nimensä mukaisesti korko sopimuksessa mainitulle lainalle, eikä se sisällä muiden palvelujen ja kulujen tuottamaa korkoa. Reaalikorko taas tarkoittaa lainan omaa korkoa, johon on lisätty myös muut kyseiseen lainaan kuuluvat menot, esimerkiksi tilin avausmaksu ja kuukausittainen tilinkäyttömaksu. Näin ollen reaalikorko ja nimelliskorko ovat kaksi täysin eri asiaa, ja reaalikorko kertoo lainan todelliset kustannukset.

Jotta reaalikorko voidaan laskea, täytyy asiakkaan tietää nimelliskorko, lyhennyserän määrä, perustamismaksu, sekä erien määrä per vuosi. Tällä kaavalla et todennäköisesti saa täysin tarkkaa tulosta, mutta suuntaa antavan vastauksen varmasti. Kaikkien yllämainittujen summien tulisi käydä ilmi lainasopimuksesta. Useiden pankkien, kuten [OP:n: https://uusi.op.fi/henkiloasiakkaat/lainat-ja-asunnot/lainalaskuri] sivuilta löytää myös valmiin lainalaskurin. Muista kuitenkin ottaa huomioon, ettei reaalikorko ole sama asia, kuin todellinen vuosikorko.

Euribor

Euribor (englannin kielen sanoista Euro Interbank Offered Rate), on päivittäin muuttuva, kaikkien Euromaiden viitekorko. Euriborin markkinaa pyörittävät eri maiden pankit keskenään, Suomesta osallistuvina pankkeina ovat Nordea ja Osuuspankki.

Euriborin määräytymistä on hankala selittää ja ymmärtää, mutta yksinkertaisuudessaan usean maan pankit määrävät oman viitekorkonsa, jolla olisivat valmiita myöntämään lainan toiselle pankille. Kun jokainen reilu 40 pankkia on antanut oman arvonsa, lasketaan näistä keskiarvo, joka määrää Euriborin todellisen päivittäisarvon. Euriboria käytetään Suomessa paljon muunmuassa asuntolainojen korkona.

Tämän koron kanssa on syytä miettiä itselle sopivinta korkoaikaa – pitkä vai lyhyt? Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa: jos otat lyhyen Euriborin (esimerkiksi yksi tai kolme kuukautta), on seuraavien maksuerien ennustettavuus hankalampaa, mutta toisaalta pidemmällä aikavälillä se tulee todennäköisesti edullisemmaksi. Pitkällä viitekorolla (kuusi tai kaksitoista kuukautta) ennustettavuus on helpompaa, mutta todellinen vuosikorko saattaa tulla kalliimmaksi.

Prime

Prime-korko on täysi vastakohta Euriborille, sillä se on yhden pankin itse valitsema viitekorko, eikä sille ole määrätty erillistä muutossykliä. Käytännössä korko voi siis välillä muuttua vaikka päivittäin, toisinaan taas huomattavasti harvemmin. Tästä aiheutuu lainan saajalle se haittapuoli, että korko saattaa pysyä korkeammalla huomattavasti pidempään kuin Euriborilla, eikä muutoksesta suuntaan tai toiseen ole käytännössä mitään ennustettavuutta. Toisaalta taas tallettaja saattaa hyötyä paremmasta talletuskorosta.

Kun lainan hakija miettii tulevan lainansa korkoja, tulee hänen ottaa huomioon sekä Euriborin, että Primen hyöty- ja haittapuolet. Kuten pankkiasioissa yleensäkin, on tässäkin tapauksessa syytä perehtyä asiaan huolella ja konsultoida esimerkiksi oman pankkinsa edustajaa. He osaavat kertoa, kumpi vaihtoehto on juuri omassa tilanteessasi parempi.

erika