Pienituloisten nuorten määrä kasvaa

Nuoria pelaamassa huippupeliä

Pienituloisten nuorten määrä kasvaa jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Rahan puute tai sen vähyys heijastuu luonnollisesti päivittäiseen elämisen laatuun. Kolmannes Suomen pienituloisista on nuoria aikuisia, ja 18–34-vuotiaiden osuus pienituloisista on jatkanut selkeästi kasvuaan, mikä ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tiedoista. Pienituloisista nuorista aikuisista yli puolet on opiskelijoita. Pienituloisuusraja yhden hengen taloudessa on noin 1 200 euroa kuukaudessa. Käyttöön jäävillä tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja. Nuoret joutuvat tinkimään rahan puutteen vuoksi ruoasta, asumisen tasosta, vaatteiden valinnasta, harrastuksista, ja kaikesta kulutuksen piiriin kuuluvasta. Työttömyys ja muun muassa sosiaaliturvajärjestelmän vaikeaselkoisuus pitävät nuoria köyhyyden kehän sisäpuolella. Elinkustannusten jatkuva nousu ei heijastu palkkoihin, joten useimpien nuorten kohdalla köyhyyden kuilu vain syvenee. Ruoka ja asuminen kallistuvat jatkuvasti, joten esimerkiksi pienen summan laittaminen kuukausittain säästöön on monille nuorille aivan mahdotonta. Yhteiskunnasta saatavat tuet ovat vähäisiä tai niitä ei ole tarjolla riittävässä määrin kaikkien nuorten reaaliaikaiseen elämäntilanteeseen. Yhteiskunnasta pois putoajien joukko kasvaa, ja myös terveydelliset ongelmat kasvavat joidenkin kohdalla.

Pienituloisista määrä on jatkuvassa kasvussa

Nuoruus pitäisi olla ihmisen parasta aikaa, joten ajan ei pitäisi kulua sen miettimiseen, mistä tulee seuraavan päivän ruoka? Yhteiskunnassa keskustellaan jatkuvasti, miten tarjota nuorille lisää elämisen mahdollisuuksia. Tulojen vähyyden vuoksi pienituloiset nuoret eivät voi elää kuten haluaisivat, vaan päivittäiset mahdollisuudet valintojen tekemiseen ovat rajalliset. Esimerkiksi isommissa kaupungeissa hinnaltaan edullisia vuokra-asuntoja on liian vähän tarjolla, ja kilpailu hyväkuntoisista asunnoista on kovaa. Konkreettisesti pienituloisuus tarkoittaa, että nuorilla on käytössään vähemmän rahaa, kuin yhteiskunnan jäsenillä keskimäärin. Pienituloisten nuorien on laskettu ansaitsevan keskimääräisesti alle 60 prosenttia, muun väestön tuloja heikommin. Kyseisen rajan alle jäävillä tuloilla ei ole mahdollista saavuttaa yhteiskunnassa yleisesti vallitsevaa elintasoa. Eräs tapa määritellä köyhyyttä on kiinnittää huomio hyvinvoinnin ja elämisen kannalta välttämättömiin asioihin, kuten riittävän ravinnon hankkimiseen. Käytännössä elämän välttämättömyyksien puutetta kutsutaan yleisesti absoluuttiseksi köyhyydeksi. Mikä siis olisi paras ratkaisu pienituloisten nuorten aseman parantamiseen käytännön tasolla, ja keiden siihen pitäisi osallistua? Olisivatko mukana perinteiset tahot, kuten koti, koulu, ja yhteiskunta? On yleisesti tutkittu myös, että lapsuuden kodin taloudellisella tilanteella voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia monien yksilöiden elämässä.

Pienituloisuus on suhteellista, mutta valitettavasti erittäin konkreettista

Huono-osaisesta lapsuudenkodista voi rakentua kehityskulku, joka johtaa yksilön resurssien ja toimintamahdollisuuksien vähäisyyteen. Esimerkiksi lapsuudenkodin toimeentulo-ongelmilla saattaa olla hyvin negatiivinen vaikutus henkilön elämänkulkuun aikuisiässä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä saattaa olla vaikeaselkoinen, ja yhteiskunnan rakenteelliset tekijät, kuten elinkustannusten kallistuminen, työttömyys, ja eriarvoistuminen saattavat masentaa erityisesti juuri nuoria. Asuinpaikan ja asunnon suhteen pienituloisten ihmisten, erityisesti nuorten, mahdollisuudet valintojen tekemiseen ovat rajalliset. Varsinkin isommissa kaupungeissa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on kysyntään nähden liian vähän tarjolla, ja kilpailu hyväkuntoisista asunnoista on kovaa. Internetissä, koti, asuminen ja sosiaaliset suhteet saattavat monilla henkilöillä olla kohdallaan, mutta netissä tulee esiin usein myös elämän raakuus. Tietoisuus siitä, että televisiossa näkyvä asumisen taso ei ole itsellä saavutettavissa, on monille nuorille masentavaa. Toisaalta myöskin, jos sosiaaliset verkostot rajoittuvat ainoastaan naapurustoon, ei myöskään oman asumisen taso erotu, vaan se voi olla kaikkiin muihin alueen ihmisiin nähden yhdistävä tekijä. Suosittu huonekalujen verkkokauppa furniturebox.fi tarjoaa laadukkaita ja edullisia huonekaluja myös opiskelijan tarpeisiin. Tutustu kattavaan valikoimaan kätevästi netissä.

erika