Liiketoiminta ja talous

Suomessa on runsaasti yrityksiä

Suomi on yrittäjyyden luvattu maa. Suomessa on pienyrityksiä todella paljon väkilukuun suhteutettuna. Maan lähes 300 000 yrityksestä noin 93 prosenttia on pienyrityksiä. Pienyritys tarkoittaa, että henkilökuntaa yrityksessä on 1-10 henkilöä. Tarkalleen ottaen Suomessa on pienyrityksiä noin 16 000, keskisuuria 2900 ja suuryrityksiä 615 kappaletta. Yritykset työllistävät noin 1,5 miljoonaa henkilöä ja maksavat huomattavan määrän veroja, joiden avulla suomalaisten hyvinvointi ja erilaiset yhteiskunnan tuottamat palvelut kustannetaan. Yllä olevat luvut ovat vuodelta 2017 ja ne ovat Tilastokeskuksen muistiin merkitsemiä.

Tärkein vaihe yrityksen perustamisessa on aina liiketoiminnan suunnittelu, joka tarkoittaa varsinaisen liiketoimintasuunnitelman laatimista. Liiketoimintasuunnitelman tehtävänä on kertoa, miten yrityksen liikeideaa käytännössä toteutetaan.

Mikä on liikeidea?

Jokainen yritystoimintaa harjoittava yritys, eli käytännössä sen perustajat laativat aina sekä liiketoimintasuunnitelman että liikeidean, joka ohjaa ja pyörittää yrityksen toimintaa. Liikeidean avulla määritellään esimerkiksi eräs varsin tärkeä ja keskeinen seikka, eli se kenelle tuotteet suunnataan, tai yrityksen palvelut tuotetaan. Tiedossa on siis oltava kohderyhmä, eli yrityksen tulevat potentiaaliset asiakkaat.

Liikeidea kertoo

  • Mitä myydään, ja minkälaisia hyötyjä asiakkaalle on yrityksen valmistamista tuotteista tai

tuottamista palveluista

  • Kenelle tuotteet myydään ja palvelut tuotetaan
  • Miten tuotteet/ palvelut toimitetaan asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaasti
  • Yritysidea voi myös osaltaan vastata kysymykseen siitä, minkälaisen “kuvan” yritys haluaa

itsestään antaa

Hyvä taloudenpito on tae yrityksen jatkuvuudesta

Yrityksen taloushallintoon ja talouden ylläpitoon kannattaa todella panostaa. Yrityksen päivittäiset laskut ja myynnistä saadut tositteet kannattaa laittaa aina talteen ja pitää arkistointi ajantasaisena. Yrittäjän valinta on myös se, suoritetaanko kirjanpito sähköisesti, vai käytetäänkö mappeja, joihin tiliotteet, myynti- ja ostolaskut sekä käteistapahtumat laitetaan talteen. Sähköistä kirjanpitoa käytettäessä kaikki yritykseen saapuneet laskut pitää päivittäin tai viikottain hyväksyä. Qred -yrityslaina auttaa yrittäjää kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Yrityksellä on aina hyvä olla käytössään myös käteiskassa. Kirjanpitolaki määrää, että kassakirjaa

on päivittäin pidettävä ja merkittävä siihen jokainen yrityksen ja asiakkaan välinen tapahtuma, päivämäärä, tositteiden numerot ja rahasummat. Yrityksen päivittäisiin tapahtumiin liittyvät laskut ja tositteet numeroidaan, jonka jälkeen ne pitää aina liittää kassakirjaan. Taulukkolaskentaohjelmat, kuten Excel ovat todella suosittuja yrityksen koosta tai liikevaihdosta riippumatta.

Yrityksen sanasto

Yritystoimintaan liittyvä sanasto on hyvä olla hallussa jo hyvissä ajoin ennen yrityksen perustamista. Erityisen tärkeää on tietää, mitä erilaiset käsitteet käytännössä merkitsevät.

Kaupallinen koulutus tai yrittäjäkurssin käyminen ovat monesti tarpeellisia ennen varsinaisen

yritystoiminnan aloittamista. Nykyään yritystoimintaa voi hoitaa myös freelance -periaatteella eli niin sanottuna kevyt-yrittäjänä, joka myy ja markkinoi tuottamiaan palveluita.

  • Liikevaihto

Tarkoittaa palveluiden tuottamista ja tuotteiden myyntiä sekä niistä saatavia tuloja. Liiketoiminnan avulla voidaan punnita yrityksen liiketoimintaa, sen tuottavuutta ja laajuutta. Liikevaihdosta ei koskaan vähennetä yrityksen pakollisia menoja.

  • Liikevoitto

Tarkoittaa yrityksen tulosta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty muuttuvat kustannukset, jotka usein tarkoittavat raaka-aineita ja kiinteitä kuluja sekä poistoja. Kiinteisiin kuluihin muun muassa vuokrat ja palkat.

  • Muuttuvat kulut

Tuotannon määrästä riippuen eli raaka-aineet ja sähkön- tai vedenkulutus

  • Kiinteät kulut

Samanlaisina, esimerkiksi kuukausittain toistuvat kulut, kuten palkat ja tilojen vuokra

  • Kate

Laskee aina yritystoiminnan kulloisenkin kannattavuuden, eli paljonko kaikista saaduista myyntituloista tulee jäämään yritykselle muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jälkeen.

erika