Sivustolta löytyy paljon tietoa mikrolinsseistä, optisesta litografiasta ja esimerkiksi LEDin käytöstä.

 • Optisen litografian prosessi kokonaisuudessaan osat 1 – 2.

Tämä osio käsittelee optisen litografian koko prosessin tarkkaan aina valmistuksen aloituksesta valmiiseen tuotteeseen asti.

 • Mikroelektromekaaniset järjestelmät

Sivulta löytyy tietoa siitä, mitä mikroelektromekaaniset järjestelmät tarkoittavat ja miten niitä hyödynnetään.

 • Mikroteknologia – mitä se on ?

Täältä löytyy tietoa siitä, mitä mikroteknologialla tarkoitetaan ja mihin sitä käytetään.

 • Optinen litografia – mitä se tarkoittaa ?

Osio käsittelee optisen litografian merkitystä ja hyödyntämistä teknologiassa.

 • Mikrolinssien ryhmittely ja vertaaminen luontoon

Sivustolta löytyy tietoa siitä, miten yksittäisiä ja ryhmissä olevia mikrolinssejä voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin esimerkiksi niiden ominaisuuksien mukaan. Samalla käydään läpi sitä, miten luonto on innoittanut mikrolinssien tekoa.

 • Mikrolinssien käyttö

Koska mikrolinssejä on monia erilaisia ja niitä voidaan yhdistää erilaisiin malleihin, on niiden käyttäminen teknologian eri saroilla yleistynyt. Täältä löytyy kattavasti tietoa niiden erilaisista käyttötarkoituksista.

 • Mikrolinssien valmistus ja kopiointi

Yksittäisten mikrolinssien ja mikrolinssisarjojen valmistusta valotetaan tällä sivulla ja samalla tietoa löytyy myös näiden kopioimisesta.

 • Aaltorintama – anturi ja säteenjakaja, alalla tarvittavat komponentit

Nämä kaksi välinettä ovat hyvin tärkeitä useissa erilaisissa keksinnöissä ja näiden rakennetta sekä käyttötarkoitusta valotetaan tässä osiossa.

 • Mitä on mikromuovaus

Teknologian saralla suhteellisen uusi käsite, mikromuovaus, on yleistymässä kovaa vauhtia. Sivustolta löytyy tietoa siitä mitä mikromuovaus tarkoittaa ja ketkä tätä palvelua käyttävät

 • Mitä ovat mikrolinssit

Täältä löytyy mikrolinsseihin liittyvää perustietoa.

 • Näyttölaitteet ja LED-pohjaiset näytöt

Sivusto käsittelee erilaisia näyttöjä ja sitä, mitkä näytöt käyttävät esimerkiksi LED- tai OLED- tekniikkaa.

 • Mitä valoherkät kennot ovat

Valoherkistä kennoista ja niiden erilaisista muodoista löytyy tietoa tältä sivustolta.

 • LEDin luova käyttö

Sivulta löytyy tietoa siitä, miten LEDiä on käytetty luovasti mitä erikoisimmissa tuotteissa ja keksinnöissä. Esimerkkejä löytyy siitä, kuinka LEDit voivat tuoda vaikka kasinon maailmaan viihdettä ja valoa.