Mikrolinssien ryhmittely ja vertaaminen luontoon

Mikrolinssejä on monenlaisia ja aikaisemmin niiden ominaisuuksien mittaaminen ei ollut säännösteltyä. Koska kuluttajia ja tuottajia on paljon, aiheutti tämä ongelmaa sopivanlaisen tuotteen löytämiseksi. Jos jokaisella mikro – optiikkaan erikoistuneella yrityksellä on omanlaisensa tapa mitata linssien ominaisuuksia, joutuu kuluttaja arvioimaan haluamansa tuotteen ominaisuudet erilaisesta näkökulmasta, joka kerta kun suunnittelee hankkivansa tuotteita eri välittäjiltä. Mikrolinss
it ovat alun perin saaneet innostusta myös luonnosta ja tämä näkyy mikro – optiikan sekä mikrolinssien kehityksessä edelleen. Teknologian kehittyessä ja kuluttajien tarpeiden muuttuessa, sekä mikro – optiikan mittaaminen että sen vertaaminen luonnossa ilmeneviin mikro – optiikan alueisiin tulee muuttumaan suuresti.

Mikrolinssien ryhmittelyn syitä ja periaatteita

Jotta mikrolinssejä voitaisiin ryhmitellä pitää ottaa huomioon parametreja kuten polttoväli ja niiden lähetetyn aaltorintamien laadun. Tähän tarkoitukseen on luotu monia uusia erikoistuneita tekniikoita, joiden avulla ryhmittely on helpompaa.

Pienten ja yksittäisten linssien päätasoparien sijaintia ei ole mielekästä selvittää joten mittaukset tehdään yleensä suhteessa linssin tai alustan pintaan. Kun linssiä käytetään halkomaan valonsädettä optiselle tasolle, keskittynyt aaltorintama voi kokea palloaberraation ja eri alueilta tuleva valo voidaan keskittää eri kohdille optista akselia. Tässä on hyödyllistä tietää se etäisyys, missä enimmäismäärä valoa on keskitetty kuidun aukkoihin. Nämä tekijät ovat johtaneet uusiin määritelmiin keskeisen etäisyyden suhteen. Jotta mikrolinssejä ja sen osien keskinäinen vertailu on mahdollista, on kehitetty useita kansainvälisiä standardeja, joiden tehtävänä on auttaa sekä valmistajia että käyttäjiä. Ne määrittelevät mittaukseen sopivat menetelmät ja sen, miten mikrolinssejä sekä niiden ominaisuuksia määritellään.

Mikro-optiikka luonnossa ja sen antama innoitus teknologian kehitykselle

micro lens natureEsimerkkejä mikro-optiikasta on luonnossa paljon, yksinkertaisimmista rakenteista aina monimutkaisiin. Esimerkkejä tästä on fotosynteesi, jossa lehdet keräävät auringon valoenergiaa hyödyntääkseen sitä ravinnonsaannissa. Toinen esimerkki on ötököiden ja hyönteisten silmien rakenteiden muodostuminen sekä niiden sisältämät erilaiset linssit.

Luonnossa kehittynyt mikro-optiikka on ollut innoituksena monille tekniikan keksinnöille. Kun mikrolinssien erilaiset valmistustavat ja ilmaisun taulukot kehittyvät pidemmälle, niiden kyky matkia luonnosta löytyviä optiikan malleja luo tietä yhä uudemmille keksinnöille ja myös entistä kompakteimmille optisille systeemeille.