Optisen litografian prosessi kokonaisuudessaan – osa 1

Puhdistus Tässä vaiheessa kiekolta poistetaan kaikki sen päällä olevat epäpuhtaudet. Ne poistetaan kemiallisella käsittelyllä, esimerkiksi RCA-puhtaalla menettelytavalla. Yleisesti käytetään vetyperoksidia mutta myös trikloorietyleeniä, metanolia ja asetonia voidaan käyttää puhdistuksessa. Valmistelu Ensin kiekko kuumennetaan sellaiseen lämpötilaan, jossa kaikki kosteus katoaa kiekon pinnalta. Esimerkiksi

Read More

Mitä on mikromuovaus?

Mikromuovaus Suunnittelijoilla ja tuottajilla on yhä suurempi kiinnostus mikromuovauksella aikaan saatuja muoviosia kohtaan, niiden tarkkuus ja pienet ominaisuudet vetävät puoleensa. Mikromuovaus on kuitenkin sen verran uusi käsite että sen määrittämisessä on usein hämmennystä. Koko Mikromuovauksella tehdyt ovat usein alle gramman painoisia. Tällä

Read More

Mikrolinssien valmistus ja kopiointi

Mikrolinssien historiaa lyhyesti ja erilaisia valmistustapoja 1600 – luvulla alettiin kehittämään tekniikoita, jolla pystyttiin toteuttamaan pieniä lasisia linssejä mikroskooppien käyttöön. Robers Hooke sulatti pieniä osia venetsialaista lasia ja antoi sen jäähtyä linsseissä tarvituiksi tasaisiksi pinnoiksi. Tämän jälkeen hän valmisti ja hioi ne

Read More

Mikrolinssien käyttö

Mikrolinssejä ja mikrolinssien ryhmiä käytetään useisiin erilaisiin tarkoituksiin. Teknologian kehittyessä mikrolinssit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kyseiseen alaan, molemmat edistävät toisiaan ja mahdollistavat uusia käyttömahdollisuuksia sekä keksintöjä. Mikrolinssien käyttöä suositaan niin viihde – elektroniikan teossa, esimerkiksi kännyköiden kameroissa ja televisioissa, kuin myös virallisessa tutkimustyössä,

Read More

Mikrolinssien ryhmittely ja vertaaminen luontoon

Mikrolinssejä on monenlaisia ja aikaisemmin niiden ominaisuuksien mittaaminen ei ollut säännösteltyä. Koska kuluttajia ja tuottajia on paljon, aiheutti tämä ongelmaa sopivanlaisen tuotteen löytämiseksi. Jos jokaisella mikro – optiikkaan erikoistuneella yrityksellä on omanlaisensa tapa mitata linssien ominaisuuksia, joutuu kuluttaja arvioimaan haluamansa tuotteen ominaisuudet

Read More

Optinen litografia – mitä se tarkoittaa?

Optisella litografialla tarkoitetaan puolijohdeteollisuudessa käytettyjä menetelmiä, joissa kuljetetaan valokuvamaskin johdinkuvio valitun substraatin pinnalle. Tätä menetelmää käytetään mikropiirien valmistuksessa ja substraattina voi toimia esimerkiksi piikiekko. Lopulta käytetään erilaisia kemiallisia yhdisteitä jotka joko kaivertavat syötetyn kuvion siihen tai mahdollistaa uuden materiaalin laiton sen päälle

Read More

Mikroteknologia – mitä se on ?

Mikroteknologia on teknologiaa, jossa käsitellään yhden mikrometrin tuotteita. 1960-luvulla tiedemiehet keksivät, että järjestelemällä suuria määriä mikroskooppisia transistoreja yhdelle sirulle, pystyttiin rakentamaan mikroelektroniikan piirejä jotka toimivat huomattavasti paremmalla suorituskyvyllä, toimivuudella ja luotettavuudella. Samalla voitiin vähentää kuluja ja kasvattaa niiden tuotannon määrää. Tämä oli

Read More

Altorintama – anturi ja säteenjakaja – alalla tarvittavat komponentit

Tälle alalle löytyy monia komponentteja, joita käytetään tuotteiden suunnittelussa ja tutkimustyössä. Alta löytyy tietoa muutamasta aloilla käytetyistä välineistä ja työkaluista. Aaltorintama – anturi Tämä on laite, jolla mitataan aberraatiota optiselta aaltorintamalta. Vaikka joskus amplitudin halkaisevaa interferometriä, esimerkiksi Michelsonin interferometriä, kutsutaan joskus aaltorintama

Read More

Mikro elektromekanistiset järjestelmät

Mitä on mikroelektromekaaniset järjestelmät ja miten tämä teknologia sai alkunsa? 1980 – luvulla termi MEMS, Micro Electro Mechanical Systems, otettiin käyttöön kuvaamaan uusia, sivistyneitä mekaniikan järjestelmiä siruilla ja piireillä. Näitä oli esimerkiksi mikrokokoiset sähkömoottorit, resonaattorit, hammaspyörät ja muut tuotteet. Nykyään termiä käytetään

Read More

Viihde – elektroniikka ja sen historian merkittäviä hetkiä

Viihde – elektroniikka Tämä yleisnimitys kuvaa nykyaikaisia kuvaa ja ääntä välittäviä ja tallentavia laitteita. Ne voivat olla elektronisia tai digitaalisia laitteita jotka on tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön yleisimmin yksityisissä talouksissa. Niihin kuuluu myös tekniikka joka käsittelee sähköisesti tietoa laitteille. Yleisesti siihen lasketaan kuluttajien

Read More